Torsdagen den 1 juni 2023

Valberedning

Det är till valberedningen du anmäler ditt intresse ifall du önskar vara med i styrelsen.

Anders Wickström (sammankallande)
Dalhuggevägen 22
 

Charlotte Nygren
Dalhuggevägen 36